Bestuur

Wie zijn wij

Het bestuur bestaat momenteel uit drie bestuursleden:

voorzitter – Kevin Land
secretaris – Simon Brenkman
penningmeester – Nander van ’t Klooster (zetel vacant per volgende algemene vergadering)

Wat wij doen

Het primaire doel van het huurdersoverleg is kennis en informatie delen om de continuïteit te waarborgen.

De besturen van leden bestaan uit hoogopgeleide en kundige personen maar zijn vaak slechts kort betrokken bij het bestuur. Dit is een specifiek probleem voor huurdersorganisaties van studentenhuisvesters. Studenten krijgen het te druk met andere activiteiten, gaan naar het buitenland, etc. Het huurdersoverleg brengt de steden met elkaar in contact en draagt zorg voor het verzamelen en behouden van kennis. Zodoende hoeft niet steeds opnieuw het wiel worden uitgevonden. Onderwerpen waar de ene stad tegenaan is gelopen kunnen bijvoorbeeld eerder bij een andere stad hebben gespeeld. Via het huurdersoverleg kan kennis hierover worden uitgewisseld en kan een bestuur zelfs worden bijgestaan. Zodoende kan een bestuur beter geinformeerd het hoofd bieden aan gebeurtenissen.

De reden dat het Landelijk Huurdersoverleg Studentenhuisvesting bestaansrecht heeft naast de Woonbond (die huurders vertegenwoordigt op landelijk niveau) en de LSVb (die studenten vertegenwoordigt op landelijk niveau) is het feit dat studentenhuisvesting een specifieke tak van sport is. Dit blijkt ook uit het feit dat woningcorporaties met geheel of gedeeltelijke studentenhuisvesting het nut inzien van een eigen vertegenwoordiging in de vorm van Kences. Het huurdersoverleg is een netwerk van koepels van steden die ook weer hun eigen leden (bewonerscommissies en -verenigingen) hebben. Deze bestaan uit hoogopgeleide jonge mensen die met enthousiasme, creativiteit en nieuwe inzichten proberen de belangen van huurders zo goed mogelijk te vertegenwoordigen. Dit enorme netwerk biedt veel kennis en mogelijkheden doordat deze studenten ook een enorme verscheidenheid aan studies volgen en die kennis als bagage meenemen.