Informatie voor leden

Het landelijk huurdersoverleg vormt voor koepels van steden, maar ook de huurdersorganisaties die lid zijn van de koepels een database en vraagbaak waar informatie is samengebracht en kennis en contacten gedeeld kan worden. Koepels die zaken hebben meegemaakt of tegen problemen aanlopen kunnen gebruik maken van de kennis die hierover is bij andere lidorganisaties. Tevens vraagt de vereniging de koepels om actief informatie te delen met het huurdersoverleg om de database te vergroten.

Cursussen

Het huurdersoverleg wil de aangesloten leden en haar bewonerscommissies trainingen en themabijeenkomsten aanbieden die specifiek gericht zijn op studentenhuisvesting en vraagstukken waarmee we te maken krijgen. Denk hierbij aan:

  • huurrecht en overlegwet
  • campuscontracten
  • strategie en beleid
  • rechtspositie
  • onderhandelingsstrategie
  • communicatie
  • lobby