Missie en visie

Het Landelijk Huurdersoverleg Studentenhuisvesting (LHS) is de landelijke koepel van huurdersorganisaties van studentenhuisvesters. Momenteel zijn ruim 65.000 huurders uit Amsterdam, Delft, Groningen, Leiden, Nijmegen, Rotterdam, Utrecht en Wageningen aangesloten bij het LHS.

Als overkoepelende organisatie wil LHS door middel van het delen van kennis, informatie en ervaring haar lidorganisaties slagvaardiger en efficiƫnter op te laten treden. Daarnaast behartigt LHS de belangen van huurders op landelijk niveau. Hier voor werken we onder andere samen met de Woonbond en de Landelijke Studentenvakbond.

Het LHS staat voor betaalbare huren, goede woningen, voldoende kamers voor nieuwe studenten, voldoende doorstroommogelijkheden, een veilige woonomgeving en sterke huurdersorganisaties.